دسته بندی انواع کم شنوایی - ماهان سمعک

دسته بندی انواع کم شنوایی

دسته بندی انواع کم شنوایی

سه دسته کم شنوایی وجود دارد:

– کم شنوایی حسی- عصبی

– کم شنوایی های انتقالی

– کم شنوایی های میکس (حسی- عصبی و انتقالی)

اصولا درمان کم شنوایی های حسی – عصبی به وسیله سمعک انجام می گیرد به دلیل آسیب به ساختارهای گوش داخلی، عصب و حلزون گوش این افراد و به دلیل اینکه کم شنوایی حسی- عصبی درمان دارویی خاصی ندارند باید از بدتر شدن گوش جلوگیری و گوش را تقویت کنیم.

با استفاده از سمعک دو کار انجام می دهیم:

– تقویت گوش

– جلوگیری از پیشرفت کم شنوایی

کم شنوایی های انتقالی و میکس

کم شنوایی انتقالی مربوط به گوش میانی هستند. این نوع کم شنوایی ها با توجه به نوع عارضه ای که در اثر آن به وجود آمده ممکن است بتوانند سمعک استفاده کنند یا نتوانند و درمان دارویی و عمل جراحی داشته باشند.

عمل جراحی اگر موفقیت آمیز بود که کم شنوایی آنها تا حدودی رفع می شود اما اگر عمل گوش بنا بر تشخیص پزشک معالج مناسب نبود و برای فرد بهبودی حاصل نشد باید سمعک استفاده کنند.

و کم شنوایی میکس هم به همین صورت است. اگر با عمل جراحی بهبود پیدا کرد و کم شنوایی های حسی – عصبی خیلی زیاد نبود می تواند سمعک استفاده نکند.

ماهان سمعک

ماهان سمعک اصفهان از ابتدای سال92 با مدیریت سرکار خانم زیدانی شروع به کار کرد. مرکز ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک ماهان سمعک ارائه دهنده خدمات ارزیابی شنوایی نوزادان، کودکان...

سوالات خود را از پزشک بپرسید
  • لغو پاسخ