علائم نارسایی قلبی - منوچهر قارونی

علائم نارسایی قلبی

علائم نارسایی قلبی

نارسایی قلبی به دو صورت است:  نارسایی بطن چپ و راست

اگر نارسایی بطن چپ باشد تنگی نفس کوششی داریم یعنی وقتی راه می رود دچار تنگی نفس می شود ولی وقتی در خانه استراحت می کند تنگی نفس ندارد، پس تنگی نفس یکی از نشانه های نارسایی قلبی است.

اما نارسایی بطن راست به صورت آب آوردن و باد کردن شکم و ورم پاها است که داخلش پر از آب است که بیمار مجبور می شود شبها نشسته بخوابد، با دهن باز نفس می کشد، عطش هوا دارد یعنی با دهن باز نفس می کشد بجای اینکه با بینی نفس بکشد چون مقاومت راه هوایی زیاد است. که به آن CHF یعنی نارسایی پیشرفته قلبی احتقانی گفته می شود که بیمار به علت تنگی نفس  شبها نشسته می خوابد.

   

  • آیا این مطلب برای شما مفید بوده است؟
  • خواندن این مطالب رو به دوستان خود پیشنهاد دهید
دکتر منوچهر قارونی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، 37 سال سابقه کار، آموزش در رشته‌های مختلف قلب، داخلی، بیهوشی، پرستاری، مامایی،داروسازی و رشته‌های مختلف پزشکی و طب ورزشی، کارشناس پزشکی قانونی، دادگاههای نظام...

سوالات خود را از پزشک بپرسید
  • لغو پاسخ