شایعترین بیماری های قلبی در کودکان چه بیماری هایی است؟ - منوچهر قارونی

شایعترین بیماری های قلبی در کودکان چه بیماری هایی است؟

شایعترین بیماری های قلبی در کودکان چه بیماری هایی است؟

در کودکان بیماری های قلبی به دو شکل هستند:

کودکانی که سیاه و کبود می شوند و آنهایی که سیاه و کبود نمی شوند

ولی به طور معمول و شایع سوراخ دیواره بین دو بطن است، وقتی مادر به بچه شیر می دهد احساس می کند سینه فرزند لرزش و لغزش دارد و با مراجعه به پزشک و معاینه متوجه می شود که سوراخ بین دو بطن یا VSD است و جزء گروه سیانوز دهنده ها است. کسانی که سیاه می شوند بیماری تترالوژی فالوت است که کودک سیاه و کبود می شود به حالت چمباتمه می شیند. پس بیماری های قلبی مادرزادی یا سیانوز (تترالوژی فالوت) است یا غیر سیانوز (VSD)است.

  • آیا این مطلب برای شما مفید بوده است؟
  • خواندن این مطالب رو به دوستان خود پیشنهاد دهید
دکتر منوچهر قارونی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، 37 سال سابقه کار، آموزش در رشته‌های مختلف قلب، داخلی، بیهوشی، پرستاری، مامایی،داروسازی و رشته‌های مختلف پزشکی و طب ورزشی، کارشناس پزشکی قانونی، دادگاههای نظام...

سوالات خود را از پزشک بپرسید
  • لغو پاسخ