افراد سیگاری می توانند ایمپلنت انجام دهند؟ - رضا افتخارآشتیانی

افراد سیگاری می توانند ایمپلنت انجام دهند؟

افراد سیگاری می توانند ایمپلنت انجام دهند؟

افرادی که بیشتر از یک تعدادی در طول روز سیگار می کشند، ریسک عدم موفقیت ایمپلنت آنها زیاد است. یعنی در یک فرد سالم که پیوند استخوان زیادی نمی خواهد و وضعیت بدنی خوبی دارد 95 درصد ریسک موفقیت ایمپلنت دارد. یعنی 10 سال بعد 95 درصد ایمپلنت را دارند، ولی در افرادی که سیگاری هستند این ریسک به 85 درصد می رسد، یعنی 10 درصد میزان ریسک شکست بیشتر می شود. تمام اینها به شرطی است که طرح درمان صحیح باشد، انتخاب ایمپلنت صحیح باشد و جراح یا دندانپزشک متبحر باشد. ما توصیه می کنیم حتی کسانی که به شدت سیگاری هستند در دوره زمانی که مراحل جراحی برای ایمپلنت انجام می شود سیگار را حذف یا کم کنند.

دکتر رضا افتخار آشتیانی

دکتر رضا افتخار آشتیانی، متخصص پروتز و زیبایی و فوق تخصص پروتز ایمپلنت، استاد دانشگاه شهید بهشتی و مدیر گروه تکنولوژی پروتز برای چند دوره تاکنون هستم. دوره های متفاوتی...

سوالات خود را از پزشک بپرسید
  • لغو پاسخ